Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste
19.12.2017

1) Rekisterinpitäjä

Stadin Dumari Tmi (y-tunnus: 2759268-3)
Puh: +358 45 6581 333

2) Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jouni Korhonen
Puh: +358 45 6581 333
Sähköpostiosoite: jouni.korhonen@stadu.fi

3) Rekisterin nimi

Stadin Dumari Tmi:n asiakas- ja toimenpiderekisteri

4) Henkilötietojen käyttötarkoitus

Lakiasioiden toimeksiantajien ja tehtyjen toimenpiteiden hallinta sekä laskutus. Asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta. Stadin Dumari Tmi:n liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi.

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

– perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), titteli tai asema organisaatiossa ja kieli sekä yksityisasiakkaiden osalta henkilötunnus;
toimeksiantojen vastapuolten sekä heidän asiamiestensä vastaavia tietoja toimeksiannon vaatimassa laajuudessa;

– asiakkuuden tai toimeksiannon hoitamiseen liittyvät tiedot kuten asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä; toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot;

– edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröity itse; tuomioistuimet sekä viranomaiset, joissa toimeksiantoja hoidetaan; erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten väestötietojärjestelmä, YTJ-järjestelmä ja luottotietorekisterit.

7) Tietojen luovutus

Lakiasiaintoimisto Stadin Dumari voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei yleisesti taikka säännönmukaisesti luovuteta sivullisille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8) Rekisterin suojaus

Stadin Dumari on järjestänyt rekisterin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Rekisteristä ilmeneviä tietoja asiakkaista ja tämän oloista, yksityisen tai perheen salaisuudesta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta ei lain mukaan
saa luvattomasti ilmaista sivullisille (laki luvan saaneista oikeudenkäyntiasiamiehistä 8 § 1 mom. 4-5 -kohdat).